A new waterfront is born – Architecture and Landscape rehabilitation​​​​​​​
Új vízparti városrész születik – Építészet és tájrehabilitáció
Where do we go if we are craving for fresh air, waterfront and the Danube-shoreline in the city of Budapest? If we are looking for a place to take stroll, for entertainment, grab something to eat and drink or listen to some music? And if we want the whole package? From now on there is the Kopaszi Dam.

Until recently, the peninsula stretching about one and a half kilometers into the Danube on the southern part of Lágymányos-quarter was one of the forgotten, hidden reserves of the capital. The area has seen better days: boathouses, smaller and larger catering facilities, including the district's renowned Restaurant Aranyhal, and various products of "spontaneous architecture" were lined up in their own natural disorder. As the urban sprawl continued with the construction of the neighbouring Lágymányos Bridge and the Info Park the forgotten area was re-evaluated both from a material and an urban design point of view. The XI District government decided to engage in the comprehensive development of the area through the involvement of private capital, through which, in the whole area of ​​the dam, public spaces, restaurants, cafés, pubs and recreational facilities were created. For this purpose, the district has formed a business association named Öböl XI. Kft., in which as the project progresses the role of  the local government gradually decreases while increasing the role of the investor.

The first step was the environmental rehabilitation of the area: the bay was cleansed on the western side of the dam and the dredging of the baybed improved the quality of the water, which resulted in the emergence of the first groups of returning waterfowl.
Through a tender for architectural reconstruction, a plan package by Gábor Turányi and his team was chosen. The designer imagined a set of pavilions, open to the landscape, whose members, by their location and mass, recall the former buildings in their place, trough the natural diversity and immaculate nature of the spontaneous architecture of the peninsula. Even though he did not want to have “Turányi” buildings at his own discretion, his work is immediately recognizable. All 14 pavilons are made with steel frame and lightweight materials, usually with paneled, sometimes wooden planks, mostly in a reddish-brown, resinous glaze, but a more playful cabins appear as well of yellow, red and green. All in all, the natural pastel shades and the elemental square geometry, commonly found in Turányi’s work, dominate the extremely well executed and demanding work of Buda-Hold Kft.

Maintaining a relationship between the landscape and the built environment, each building embodies the transition between open, covered or enclosed spaces with large glass panes, shades and pergolas. The interiors remain as freely formatted "raw materials": they are designed, laid out, or left bare, leaving it to the unleashed imagination of prospective tenants, depending on whether they’ll have an elegant restaurant, brasserie, ice cream or a music club inside them. The pavilions are displayed in different scales, with various roofs and with playfully shaped masses. The walking paths in the park allow for a variety of views for each building, the winding paths and wooden bridges lures us to go further to the next house to be explored. The buildings are of different heights and most of them serve as a lookout point from where you can see the top of the neighboring houses. It was therefore a distinct task to make them look great from above. All the exterior HVAC installations were covered up and with the use of simple, but quality wooden surfaces suitable for pedestrians the designer has done an exemplary work.

The big question is whether the area will be successfully integrated into the life of the city - but it will only be revealed after it is put into use. The tranquility of the banks of the Danube offer a chance for a popular recreational waterfront neighborhood – in the original sense of the word, but because of the office building and hotel planned for the uninhabited bay area, it is fearful that it will shift its character towards elitism and gentrification. The options are currently open for both scenerios.
Hová menjünk, ha jó levegőre, vízközelre, duna-partra vágyunk? Ha sétálni, szórakozni, enni-inni, zenét hallgatni kívánunk? És ha mindezt együtt, egy helyen szeretnénk? Mostantól ilyen is van: a Kopaszi-gát. 

A Lágymányos déli részénél induló, mintegy másfél kilométer hosszan a Dunába nyúló földnyelv a főváros egyik elfeledett, rejtett tartaléka volt mindeddig. Az egykor szebb napokat látott területen csónakházak, kisebb-nagyobb vendég­látó egységek - köztük a kerületi hírnévre szert tett Aranyhal Vendéglő -, illetve a „spontán építészet" különböző minő­ségű produktumai sorakoztak a maguk sajátos, természetes rendetlenségében. Ám ahogy a város a Lágymányosi híddal és a fokozatosan kiépülő lnfoparkkal egyre jobban közeledett hozzá, úgy értékelődött fel az elfeledett terület anyagi és városszer­vezési szempontból egyaránt. E lehető­séget felismerve döntött úgy a XI. kerületi önkormányzat, hogy magántőke bevoná­sával megindítja a terület átfogó fejlesz­tését, melynek keretében a gát teljes területén nyilvános helyekből, éttermekből, kávézókból, kocsmákból és szabadidős létesítményekből álló kiterjedt közös­ségi teret hoznak létre. Ennek érdekében a kerület Öböl XI. Kft. néven gazdasági társaságot alakított, melyben a projekt előrehaladtával fokozatosan csökken az önkormányzat, és nő a befektető szerepe.

Első lépésként a terület környezeti reha­bilitációját végezték el: megtisztították az öblöt a gát nyugati oldalán, és meder­kotrással javítottak a víz minőségén, melyek következtében már meg is jelentek a visszatérő vízimadarak első csoportjai. 
Az építészeti rekonstrukcióra kiírt pályá­zaton Turányi Gábor és csapatának terv­csomagját választották. A tervező olyan, a tájra nyitott pavilonsort képzelt el, amelynek tagjai elhelyezkedésükkel, tömegükkel felidézik a helyükön egykor volt épületeket, átmentve a félsziget spontán architektúrájának természetes sokféle­ségét, szertelenségét. Bár saját bevallása szerint nem akart „turányis" épületeket, az azonos kéz azért azonnal felismer­hető. Mind a 14 pavilon acélvázas szerke­zetű, könnyű anyagokkal felöltöztetve, általában táblás, esetenként deszkás faburkolattal. Ezek legtöbbször vöröses­barna színű, műgyanta mázat kaptak, de feltűnik egy-egy játékosabb sárga, piros, vagy zöld színű kabin is. Összességében mégis a Turányinál megszokott termé­szetes pasztellárnyalatok és az elemi, négy­zetes geometria dominál, a Buda-Hold Kft. kimondottan jól sikerült, igényes kivitele­zésében. 

Fenntartva a kapcsolatot a táj és az épített környezet között, valamennyi épület a nyitott, fedett, vagy éppen zárt térré­szek közötti átmenetet testesíti meg, nagy üvegtáblákkal, árnyékolókkal, pergolákkal. A belső terek megmaradtak szabadon formálható „nyersanyagként": ezek kiala­kítása, burkolása, vagy éppen csupa­szon hagyása a leendő bérlők elszaba­dult fantáziájára van bízva, attól függően, hogy elegáns étterem, söröző, fagyizó, vagy éppen zenés klub kap majd bennük helyet. Egyébként a pavilonok külön­böző léptékben, változatos tetőformákkal, helyenként kifejezetten játékos tömegalakítással jelennek meg. A parkban kiala­kított sétautak minden épület esetében többféle nézetet tesznek lehetővé, a fahi­dakkal tarkított, kanyargó ösvények rendre továbbhaladásra, a soron következő ház felfedezésére csábítanak. Az épületek eltérő magasságúak, ráadásul többségük teteje teraszként, vagy éppen kilátóként szolgál, ahonnan a szomszédos házak tete­jére is rálátni. Épp ezért külön feladatot jelentett, hogy ezek felülről is szemreva­lóak legyenek. Ennek érdekében a tervező a gépészet eltakarásával, a felületek gondos letisztázásával, és a minőségi, járó­felületnek is alkalmas faszerkezetek alkal­mazásával példaértékű munkát végzett. 

Nagy kérdés, hogy a terület sikeresen integrálódik-e majd a város életébe - de ez majd csak a használatba vétel után derül ki. A Duna-parti nyugalom egy új, a szó eredeti értelmében vett népszerű szórakoztató-rekreációs vízparti városrész esélyét kínálja, de az öböl még beépítetlen részére tervezett irodaház és szálloda miatt félő, hogy inkább az elitizmus felé tolódik el a karaktere. A lehetőségek pillanatnyilag mindkét út előtt adottak.
real-estate developmentingatlanfejlesztő:
Öböl Xl. Ingatlanhasznosító Beruházó és Szolgáltató Kft.

general design | generál-tervező:
T2a - Architects (Turányi Gábor, Mórocz Tamás, Turányi Bence)

associate architects | építész munkatársak:
Benson Marcell, Földes László, Gönczi Orsolya, Zsember István

landscape design | környezetrendezés:
GARTEN STUDIO Rt.
(Steffler István, Szloszjár György, Vastagh Gabriella, Kontra Dániel, Remeczki Rita, Salgó Borbála)

structural engineering | tartószerkezetek:
V. Nagy Zoltán - LMI Kft. 
building engineeringépületgépészet:
Braun Attila - Pipeline Kft. 
electric planning | elektromosság:
Hegedűs József - Lámpász & Dekorász Bt. 
fire safety | tűzvédelem:
Takács Lajos

construction | kivitelezők:

main building contractor | építőipari fővállalkozás:
BUDA-HOLD Kft. – Kopaszi-gát épületek | pavilions

wood supplier | faipari alapanyagok kereskedelme:
Finnforest Magyarország Kft.

general contractor | generálkivitelezés:
KDTVV Kft,

landscaping, pavement and surfaces, playground and irrigation systems |
kertépítés, térkő- és egyéb burkolatépítés, játszótér, öntözőrendszerek: 
Everling Építő, Tervező és Szolgáltató Kft.

park and landscaping | park- és kertépítés:
Attraktív-Kert Bt.

manufacture of barriers, terraces, canopies, hoists, steel structures |
Korlátok, teraszok, előtetők, kerengők, acélszerkezetek gyártása:
PIRAZOL Kft.
exterior wooden surfaces | kültéri faburkolatok
CraftBenson Kft.
doors & windows nyílászárók: 
Salgótarjáni Síküvegfeldolgozó Kft.
textszöveg:
OCTOGON (2007/2, Appendix II.) / Gábor Csikós
photos | fotó:
Zsolt Batár

translation & publication | fordítás & publikáció:
Attila Pataki
Featured inRólunk írtak
Back to Top